0
Câu đố này yêu cầu người giải phải vận dụng khả năng suy luận logic để xác định phiên dịch viên biết ngoại ngữ nào và đưa ra câu trả lời chính xác.

Fran French, Geraldine German, Dudley Dutch, Spike Spanish, Polly Polish và Ron Romanian là 6 phiên dịch viên của Anh tại EU.

Ngoài tiếng Anh, mỗi người thông thạo hai ngôn ngữ khác ở châu Âu nhưng không ai nói ngôn ngữ trùng với tên họ (chú thích: French - tiếng Pháp, German - tiếng Đức, Dutch - tiếng Hà Lan, Spanish - tiếng Tây Ban Nha, Polish - tiếng Ba Lan, Romanian - tiếng Italy).Bên cạnh đó, trường hợp hai phiên dịch cùng biết hai ngoại ngữ giống nhau cũng không xảy ra. Như vậy, số người cùng thông thạo một thứ tiếng trong số 6 ngôn ngữ giống tên 6 người là hai.

Spike biết tiếng Hà Lan và tiếng Đức trong khi anh họ của cậu ta nói tiếng Hà Lan và Ba Lan.

Ngoại ngữ của Fran và Dudley là 4 ngôn ngữ trừ tiếng trùng tên họ (tiếng Pháp và Hà Lan).

Dudley thông thạo hai ngoại ngữ, hai thứ tiếng này chính là họ của hai nhà phiên dịch cùng biết tiếng Pháp.

Ngoài ra, không phiên dịch viên tiếng Đức nào biết tiếng Ba Lan.
Vậy Ron Romanian biết hai ngoại ngữ nào?

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Top